(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2019 do Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Hòa Thành ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Hòa Thành. Địa chỉ: 106 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, TT.Hòa Thành, Hòa Thành, Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản: Vật tư thu hồi thanh lý tháo dỡ 11 phòng học và 01 phòng Ban Giám hiệu Trường mầm non Rạng Đông.

3.2. Giá khởi điểm: 83.515.800 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba triệu năm trăm mười lăm ngàn tám trăm đồng)(Giá trên không bao gồm thuế).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm nươi ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm tương đương làm tròn số là: 12.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng).

3.5. Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/9/2019 đến 11 giờ ngày 27/9/2019 (trong giờ làm việc) liên hệ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Thành. Địa chỉ: 106 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3820141

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/9/2019 đến 11 giờ ngày 27/9/2019 (trong giờ làm việc) tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 12.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng) cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 25/9/2019 đến 11 giờ ngày 27/9/2019. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647

- Mở tại: Agribank – CN Tây Ninh.

- Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] + nộp đặt trước thanh lý tháo dỡ 11 phòng học và 01 phòng Ban Giám hiệu Trường mầm non Rạng Đông.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút Ngày 30/9/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thànhphố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do công ty phát hành, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo hương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.