(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 30/8/2021 do Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ủy quyền như sau:

Lô 225 gốc cây và thân cây Hương Giáng, có tổng trọng lượng 3.414kg (ba nghìn bốn trăm mười bốn ki lô gam).

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày 30/8/2021, đấu giá lô 225 gốc cây và thân cây Hương Giáng tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 30/8/2021, đấu giá lô 225 gốc cây và thân cây Hương Giáng tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 30/8/2021, đấu giá lô 225 gốc cây và thân cây Hương Giáng tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3