(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2021 do Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Lô tài sản là hàng hoá tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00002460/QĐ-XPVPHC ngày 14/4/2021, quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00002417/QĐ-XPVPHC ngày 10/4/2019 của Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định bao gồm quần áo các loại (có danh mục chi tiết kèm theo)

Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 30/8/2021, đấu giá hàng hoá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 30/8/2021, đấu giá hàng hoá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 30/8/2021, đấu giá hàng hoá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 30/8/2021, đấu giá hàng hoá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 4