(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Số 1303 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3814905.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản 01: Thanh lý 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ ngồi, biển số 70B-0466, nhãn hiệu: MITSUBISHI PAJERO GL V6V33VH; nước sản xuất: Việt Nam; năm sản xuất: 2003; màu xám; số khung: RLA00V33V-31000427; số máy: 6G72-QS9886.

3.2. Giá khởi điểm: 145.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm ngàn đồng). Giá trên không bao gồm thuế Giá trị gia tăng, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, các loại thuế, phí và lệ phí khác theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng (nếu có).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm tương đương làm tròn số là: 22.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng).

3.5. Bước giá: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu năm trăm đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/8/2019 đến ngày 27/8/2019 (trong giờ làm việc) tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Số 1303 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/8/2019 đến 16 giờ ngày 27/8/2019 (trong giờ làm việc) tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 22.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng) cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 27/8/2019 đến 09 giờ ngày 29/8/2019. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647

- Mở tại: Agribank – CN Tây Ninh.

- Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] + nộp đặt trước xe ô tô biển số 70B-0466 của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ Ngày 30/8/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thànhphố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do công ty phát hành, đối với cá nhân nộp CMND, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo hương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.