(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 30/8/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 30/8/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 30/8/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 30/8/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 30/8/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 30/8/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 6