(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng là tài sản giao dịch bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 30/8/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 266549, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 02819, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 23/6/2016, cấp cho bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng, địa chỉ thửa đất tọa lạc tại thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; cụ thể: 

Tờ bản

đồ số

Thửa

đất số

Diện tích

(m2)

Hình thức sử dụng

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Nguồn gốc sử dụng

2

406

3.383

Sử dụng riêng

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

Trúng đấu giá đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

2

404

898

Sử dụng riêng

Đất trồng cây hàng nămkhác

Đến tháng 10/2063

Trúng đấu giá đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

2

405

355,1

Sử dụng riêng

Đất trồng cây lâu năm

Đến tháng 12/2062

Trúng đấu giá đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

2

407

228

Sử dụng riêng

Đất trồng cây hàng năm khác

Đến tháng 10/2063

Trúng đấu giá đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

Ghi chú: Thửa đất số 406, diện tích 3.383 m2 được chuyển mục đích từ đất ở tại nông thôn sang đất Phi nông nghiệp không phải là đất ở theo Đơn đăng ký biến động ngày 07/7/2016 được UBND xã An Hải xác nhận và được Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-chi nhánh Ninh Phước xác nhận ngày 07/7/2016.

2. Giá khởi điểm: 15.388.100.000 đồng (Mười lăm tỷ ba trăm tám mươi tám triệu một trăm ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá: 231.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi mốt triệu đồng)/lần trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 3.077.620.000 đồng (Ba tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 00 phút ngày 27/8/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/8/2019).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 01/8/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/8/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 28/8/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (Quốc lộ 1A, đường Lê Duẩn, thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 01/8/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/8/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu (bản photocopy);

- Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản photocopy).

+ Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (bản photocopy);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền của người đứng đầu tổ chức (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá;

- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản photocopy).

- Chứng từ nộp thuế môn bài, thuế tháng gần nhất (bản photocopy).

Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải hoàn thành theo thời gian đã ấn định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 30/8/2019 (Sáng thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 237/QC-TTDVĐGTS ngày 31/7/2019)