(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: E2-26, đường số 05, Khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với khu đất quy hoạch xây dựng Khu Trung tâm Thương mại và nhà ở thương mại tại phường 07, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

1. Vị trí khu đất: Thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 45 (được trích đo từ thửa số 8, 9-1, 9-2, 9-3), phường 07, thành phố Bạc Liêu.

2. Ranh giới khu đất: Theo mảnh bản đồ trích đo mặt bằng hiện trạng khu quy hoạch Công viên Văn hóa Trần Huỳnh do văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 03/6/2019.

3. Diện tích và mục đích sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại Phường 7, thành phố Bạc Liêu, với tổng diện tích 44.062,40 m2; trong đó:

+ Đất thương mại dịch vụ: 4.437,10 m2;

+ Đất ở tại đô thị: 17.904,41 m2;

+ Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh gồm đất bãi đỗ xe: 1.280,00 m2;

+ Đất xây dựng công trình công cộng không có mục đích kinh doanh gồm đất đường giao thông và đất cây xanh là 20.440,89 m2; trong đó: đất đường giao thông là 18.709,77 m2 và đất cây xanh là 1.731,12 m2. (Theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu)

4. Hình thức sử dụng đất

- Đối với đất thương mại dịch vụ và đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh: Nhà nước cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Đối với đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

- Đối với đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (gồm đất đường giao thông và đất cây xanh): Phần diện tích này không tổ chức đấu giá mà khi Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với hai phần diện tích nêu trên thì Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất và Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện như sau:

+ Đối với phần diện tích đất 18.709,77 m2 (đường giao thông): Người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng dự án được phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng người trúng đấu giá bàn giao cho Nhà nước quản lý.

+ Đối với phần diện tích đất 1.731,12m2 (đất cây xanh): Người trúng đấu giá chỉ được sử dụng vào mục đích dành cho các hoạt động vui chơi giải trí công cộng gồm: Công viên, vườn hoa và khu vực dành cho các hoạt động vui chơi giải trí công cộng khác (không nhằm mục đích kinh doanh) và không được sử dụng để xây dựng cơ sở chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát và cơ sở dịch vụ trò chơi (các hoạt động có mục đích kinh doanh).

5. Thời hạn sử dụng đất

- Đối với đất thương mại dịch vụ và đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh: 50 năm.

- Đối với đất ở tại đô thị: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 126 của Luật Đất đai, giao đất cho chủ đầu tư dự án là 50 năm (theo thời hạn của dự án), người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

6. Thông tin về quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

7. Tiến độ thực hiện dự án: Đơn vị tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết về tiến độ triển khai và hoàn thành dự án trong vòng 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện khởi công xây dựng.

8. Giá khởi điểm của tài sản

Giá khởi điểm: 205.759.221.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, hai trăm hai mươi mốt ngàn đồng), trong đó:

Giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất: 205.727.346.000 đồng.

Giá trị thanh lý tài sản Trường Mầm non Hoa sen cũ: 31.875.000 đồng (thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 2413/UBND-KT ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/08/2019 đến ngày 27/08/2019(Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 27/08/2019 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/08/2019 đến ngày 29/08/2019 (Giờ hành chính) –(Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0321 000 680254của Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Vietcombank CN Sóc Trăng trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 00 ngày 30/08/2019. Tại Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 384 đường 23/8, phường 08, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 384 đường 23/8, phường 08, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá:Tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản và vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản này.

- Người đăng ký tham gia đấu giá chứng minh đã có kinh nghiệm là chủ đầu tư tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở thương mại, cụ thể đã hoàn thành đầu tư xây dựng và quản lý ít nhất 03 dự án tổ hợp Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại (công trình Trung tâm thương mại có quy mô 10.000 m2 sàn trở lên, công trình nhà ở thương mại có quy mô từ 10.000 m2 sàn trở lên) (khi nộp hồ sơ, người đăng ký tham gia đấu giá cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy phép xây dựng và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng).

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch là khu Trung tâm Thương mại và nhà ở thương mại, đồng thời gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư với tổng mức đầu tư đề xuất dự kiến tối thiểu là 550 tỷ đồng.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp 2016, 2017, 2018 phải có lãi, không có lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán 03 năm 2016, 2017, 2018 để chứng minh đáp ứng nội dung này).

- Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư gồm:

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (được thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2018 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ));

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

c) Phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2018;

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước với mục đích thực hiện dự án này.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của đơn vị được ủy quyền tổ chức bán đấu giá và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

- Một tổ chức chỉ được 01 (một) đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cam kết khi trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá phải thực hiện xây dựng Khu Trung tâm Thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và thực hiện đúng theo tiến độ quy định tại Mục 7 của Thông báo này.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức có chức năng thực hiện cuộc đấu giá tài sản phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và cam kết tiến độ triển khai dự án theo quy định tại Khoản 1.7 Điều 1 Hợp đồng này.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư, kèm bảng khái toán tổng mức đầu tư dự án, trong đó nêu rõ các nội dung về quy mô, tổng mức đầu tư và tiến độ dự án.

- Hồ sơ kinh nghiệm là chủ đầu tư Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại, cụ thể đã hoàn thành đầu tư xây dựng và quản lý ít nhất 03 dự án Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại (công trình Trung tâm thương mại có quy mô từ 10.000m2 sàn trở lên và công trình nhà ở thương mại có quy mô từ 10.000 m2 sàn trở lên). (Khi nộp hồ sơ, Nhà đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy phép xây dựng và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng).

- Báo cáo tài chính có kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018.

- Chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2018 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên.

- Chứng minh phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án, nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2018;

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình;

Hoặc văn bản xác nhận vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước với mục đích thực hiện dự án này.

Người được tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải có văn bản ủy quyền và chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu được chứng thực theo quy định.

Thành phần hồ sơ phải có đóng dấu pháp nhân của nhà đầu tư. Hồ sơ phải đóng thùng có niêm phong; bên ngoài thùng ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhà đầu tư và ghi tên từng thành phần hồ sơ bên trong.

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.