(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do Cục Quản lý Đường bộ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Quản lý Đường bộ III – Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Email: cqldb3@gmail.com

3. Tài sản đấu giá:

TT

Loại xe

Số lượng

Thành tiền

Biển kiểm soát

Tiền mua hồ sơ (Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

Nơi lưu trữ, bảo quản

Lô 01gồm 03 chiếc xe ô tô, giá khởi điểm: 80.900.000 đồng

01

Xe bán tải ISUZU

1

30,200,000

Biển số: 43A - 003.06

150.000

16.000.000

Chi cục quản lý đường bộ III.1; Số 21 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng

02

Xe bán tải Mazda

1

20,500,000

Biển số: 43A - 000.92

03

Xe bán tải ISUZU

1

30,200,000

Biển số: 77B - 11 42

Chi cục quản lý đường bộ III.2; QL1D, Ghềnh Ráng, Bình Định

Lô 02 gồm 04 chiếc xe ô tô, giá khởi điểm: 141.500.000 đồng

01

Xe Toyota Camry

1

105,000,000

Biển số 43M - 000.10

200.000

28.000.000

Chi cụcquản lý đường bộ III.3; Km1+300, QL1C, tỉnh Khánh Hòa

02

Xe bán tải Toyota

1

11,500,000

Biển số: 79C - 00 73

03

Xe Toyota Landcruiser

1

12,500,000

Biển số: 43E - 04 88

04

Xe Toyota Landcruise

1

12,500,000

Biển số: 78B - 09 20

Lô 03 gồm 03 chiếc xe ô tô, giá khởi điểm: 127.000.000 đồng

01

Xe bán tải Mitsubishi

1

11,500,000

Biển số: 81B - 10 60

200.000

25.000.000

Chi cục quản lý đường bộ III.4; Số 382 Phan Đình Phùng, P. Ngô Mây, TP. Kon Tum

02

Xe UAZ

1

10,500,000

Biển số: 47C - 21 62

TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

03

Xe Mitsubishi Jolie

1

105,000,000

Biển số: 47C - 24 36

Lô 04 gồm 07 chiếc xe mô tô, giá khởi điểm: 50.000.000 đồng

01

Xe máy 43B1 - 05 88

1

5,200,000

Biển số: 43B1 - 05 88

100.000

10.000.000

Chi cục quản lý đường bộ III.1; Số 21 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng

02

Xe máy 43B1 - 05 89

1

5,200,000

Biển số: 43B1 - 05 89

03

Xe máy 92G1 - 000.03

1

1,500,000

Biển số: 92G1 - 000.03

04

Xe máy 92G1 - 000.04

1

25,500,000

Biển số: 92G1 - 000.04

05

Xe máy Sirius 29M8 - 17 03

1

3,000,000

Biển số: 29M8 - 17 03

06

Xe máy Sirius 30DA - 10 14

1

5,500,000

Biển số: 30DA - 10 14

07

Xe máy Suzuki 43B1 - 03 26

1

4,100,000

Biển số: 43B1 - 03 26

Lô 05 gồm 04 chiếc xe mô tô, giá khởi điểm: 48.400.000 đồng

01

Xe máyYamaha 250cc - 43A1 - 00 43

1

17,500,000

Biển số: 43A1 - 00 43

100.000

9.500.000

Chi cục quản lý đường bộ III.2; QL1D, Ghềnh Ráng, Bình Định

02

Xe máy Yamaha 250cc - 43A1 - 00 44

1

17,500,000

Biển số: 43A1 - 00 44

03

Xe máy Yamaha 76B1 - 08 53

1

4,200,000

Biển số: 76B1 - 08 53

04

Xe máy custum 77B1 - 03 52

1

9,200,000

Biển số: 77B1 - 03 52

Lô 06 gồm 08 chiếc xe mô tô, giá khởi điểm: 28.200.000 đồng

01

Xe máy Dealim (78B1 - 06 53)

1

5,200,000

Biển số: 78B1 - 06 53

100.000

5.500.000

Chi cục quản lý đường bộ III.3; Km1+300, QL1C, tỉnh Khánh Hòa

02

Xe máy Suzuki (78B1 - 04 77)

1

3,000,000

Biển số: 78B1 - 04 77

03

Xe máy Husky (78B1 - 05 04)

1

3,000,000

Biển số: 78B1 - 05 04

04

Xe máy Honda (78B1 - 00 04)

1

1,200,000

Biển số: 78B1 - 00 04

05

Xe mô tô Dealim 125cc (79B1 - 04 92)

1

3,000,000

Biển số: 79B1 - 04 92

06

Xe máy Yamaha (30DA - 10 44)

1

4,800,000

Biển số: 30DA - 10 44

07

Xe máy Yamaha (30DA - 10 07)

1

3,200,000

Biển số: 30DA - 10 07

08

Xe máy Yamaha (30DA -10 18)

1

4,800,000

Biển số: 30DA - 10 18

Lô 07 gồm 04 chiếc xe mô tô, giá khởi điểm: 19.300.000 đồng

01

Xe máy Future (81B1 - 16 46)

1

4,500,000

Biển số: 81B1 - 16 46

50.000

3.800.000

Chi cục quản lý đường bộ III.4; Số 382 Phan Đình Phùng, P. Ngô Mây, TP. Kon Tum

02

Xe máy Dealim 125cc (81B1 - 17 73)

1

5,200,000

Biển số: 81B1 - 17 73

03

Xe máy Yamaha 30DA - 10 10

1

4,800,000

Biển số: 30DA - 10 10

04

Xe máy Yamaha 30DA - 10 41

1

4,800,000

Biển số: 30DA - 10 41

Lô 08 gồm 16 xe mô tô, giá khởi điểm: 99.700.000 đồng

01

- Xe máy (Fashion 100) 47B1 - 16 02

1

4,500,000

Biển số: 47B1 - 16 02

150.000

19.500.000

TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02

- Xe máy (Fashion100) 47B1 - 16 03

1

1,100,000

Biển số: 47B1 - 16 03

03

- Xe máy (Fashion 100) 47B1 - 16 04

1

1,100,000

Biển số: 47B1 - 16 04

04

- Xe máy (Fashion 100) 47B1 - 16 55

1

4,500,000

Biển số: 47B1 - 16 55

05

- Xe máy (Fashion 100) 47B1 - 16 57

1

4,500,000

Biển số: 47B1 - 16 57

06

- Xe máy (Fashion 100) 47B1 - 16 21

1

1,100,000

Biển số: 47B1 - 16 21

07

- Xe máy (Fashion 100) 47B1 - 16 05

1

1,100,000

Biển số: 47B1 - 16 05

08

- Xe máy (Future Neo) 47B1 - 17 35

1

7,300,000

Biển số: 47B1 - 17 35

09

- Xe máy (Future Neo) 47B1 - 17 36

1

4,500,000

Biển số: 47B1 - 17 36

10

- Xe máy (Future Neo) 47B1 - 17 37

1

4,500,000

Biển số: 47B1 - 17 37

11

- Xe máy (Future Neo) 47B1 - 17 38

1

4,500,000

Biển số: 47B1 - 17 38

12

- Xe máy (Future 125FI) 47B1 - 000.39

1

12,200,000

Biển số: 47B1 - 000.39

13

- Xe máy (Future 125FI) 47B1 - 000.40

1

12,200,000

Biển số: 47B1 - 000.40

14

- Xe máy (Future 125FI) 47B1 - 000.41

1

12,200,000

Biển số: 47B1 - 000.41

15

- Xe máy (Future 125FI) 47B1 - 001.13

1

12,200,000

Biển số: 47B1 - 001.13

16

- Xe máy (Future 125FI) 47B1 - 001.14

1

12,200,000

Biển số: 47B1 - 001.14

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại các Chi cục Quản lý đường bộ trực thuộc Cục Quản lý đường bộ III (Theo bảng kê trên).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo bảng kê trên

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 27/8/2019, địa điểm xem tài sản tại các Chi cục Quản lý đường bộ trực thuộc Cục Quản lý đường bộ III (Theo bảng kê trên).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 27/8/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 27/8/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 28/8/2019.

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 30/8/2019.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 30/8/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.