(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do Trung tâm Y tế xã Bình Minh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản của Trung tâm Y tế xã Bình Minh. Địa chỉ: Số 36, Nguyễn Văn Thảnh, Khóm 5, P. Cái Vồn, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

1. Tài sản 1: Cho thuê căn tin siêu thị. DT cho thuê: 500 m2. Địa điểm cho thuê: Trong nội viện. Thời gian cho thuê: 60 tháng. Giá khởi điểm (GKĐ): 15.000.000 đồng/tháng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ. Bước giá: 1.000.000 đ.

2. Tài sản 2: Quyền thuê mặt bằng đậu xe taxi đưa rước khách tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh. DT cho thuê: 90 m2. Địa điểm cho thuê: Trong nội viện bệnh viện. Thời gian cho thuê: 36 tháng. GKĐ: 3.000.000 đồng/tháng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ. Bước giá: 500.000 đ.

* Ghi chú: Đấu giá theo từng tài sản.

Thời gian xem tài sản: 26/08/2019 và 27/08/2019 tại nơi tài sản tọa lạc.

Thời gian tham khảo, kết thúc nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 15h00, ngày 27/08/2019 tại Trung tâm Y tế xã Bình Minh.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h00, ngày 27/08/2019 – 15h00, ngày 29/08/2019. Đặt trước 10% giá trị giá khởi điểm của tài sản nộp tại Trung tâm Y tế xã Bình Minh.

Thời gian đấu giá dự kiến: 09h30, ngày 30/08/2019 tại Trung tâm Y tế xã Bình Minh.

Đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Chi tiết cụ thể liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô Đồng Tháp.

Đ/c: Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773.898668 hoặc

Trung tâm Y tế xã Bình Minh. Đ/c: Số 36, Đường Nguyễn Văn Thành, Khóm 5, P. Cái Vồn, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02703.890.331.