(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Địa chỉ: Trần Nhật Duật, Kp Tây Trì, Phường 1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 02333565379

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Số 09 Lê Quý Đôn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị., Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 31 lô đất, trong đó: + 01 lô tại Dự án Khu đô thị phía đông đường Thành Cổ là lô 44(OM3), + 08 lô tại Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Hiếu là lô số 94,95 (ODT6) và lô 345,346,347,348,349,350(ODT15), + 05 lô tại Dự án Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1 là lô số 1(B2), lô số 86,87,88,96(B3). + 16 lô tại Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 là lô số 1137,1138,1139,1140,1165,1166,1167,1168,1171,1172,1183,1184,1204,1205(K14), lô số 483(K8) và lô số 957(K11). + 01 lô tại Dự án Công viên thành phố Đông Hà là lô số 39(OM1). Với tổng diện tích là 5.833,0m2 và tổng giá khởi điểm 86.716.305.000đồng. (Có bảng kê chi tiết từng lô, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ đính kèm)

31 lô (chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Phường Đông Lương, Phường 1, Phường 3, Phường Đông Thanh, Tp Đông Hà, Quảng Trị

600,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 27/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 29/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 12/07/2022 - 16:30 27/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: + Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký, và chấp nhận các quy định tại quy chế đấu giá và các quy định pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất. Khi đăng ký tham gia đấu giá khách hàng phải xuất trình giấy CMND/CCCD (bản sao hợp lệ hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu). + Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty; Nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá; Nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng BIDV - CN Quảng Trị; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá, bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 30/07/2022

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn (Số 401A, Km3 Quốc Lộ 9, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị).

Chi tiết xem tại file đính kèm
file đính kèm