(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Bệnh viện phổi Nghệ An ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá là: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Isuzu Trooper, Biển số 37A - 0717, là xe ô tô của Bệnh Viện Phổi Nghệ An, xe phục vụ cho đơn vị từ năm 1998 đến nay, đã hư hỏng, đại tu, sửa chữa nhiều lần, đến nay không còn khả năng đảm bảo phục vụ cho đơn vị được thanh lý theo Quyết định số 4942/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện phổi Nghệ An

Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Isuzu Trooper tại tỉnh Nghệ An ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Isuzu Trooper tại tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Isuzu Trooper tại tỉnh Nghệ An ảnh 3