(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Hyundai tại TP.HCM ảnh 1