(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Phòng tài chính – kế hoạch huyện Ba Chẽ ủy quyền như sau:

01 xe ô tô Ford Ranger biển kiểm soát 14C-0961, số người cho phép chở 05 chỗ ngồi, màu đen, số khung DIE*00638*, số AT*284089*, năm sản 2001, nước sản xuất: Việt Nam, nhiên liệu Diesel

Phòng tài chính – kế hoạch huyện Ba Chẽ

Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Ford Ranger tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Ford Ranger tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Ford Ranger tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Ford Ranger tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 30/7/2021, đấu giá xe ô tô Ford Ranger tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 5