(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Công ty Xăng dầu khu vực III TNHH MTV ủy quyền như sau:

Tàu chở dầu (TH 01), số đăng ký: HP 0817; cấp phương tiện SII; Công dụng: Chở dầu; Chiều dài thiết kế 32m, chiều dài lớn nhất: 32.75m; Chiều rộng thiết kế: 7.00m; Chiều rộng lớn nhất: 7.30m; Chiều cao mạn: 1.70m, Mạn khô: 0.506m, chiều chìm: 1.20; số lượng máy chính/phụ: ½; Tổng công suất máy chính/phụ: 135/91VV; Máy chính xuất xứ Tiệp Khắc (kiểu 6L160); Công suất: 135CV; tải trọng toàn phần: 122 tấn

Công ty Xăng dầu khu vực III TNHH MTV

Ngày 30/7/2021, đấu giá tàu chở dầu (TH 01) tại thành phố Hải Phòng ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá tàu chở dầu (TH 01) tại thành phố Hải Phòng ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá tàu chở dầu (TH 01) tại thành phố Hải Phòng ảnh 3