(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Lô hàng Dép nữ người lớn các loại

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị

Ngày 30/7/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 30/7/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4