(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Agribank Chi nhánh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1