(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 253,0 m2 đất ở (thời hạn sử dụng lâu dài) theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI749500 ngày 15/10/2012 do UBND thành phố Hà Nội cấp cho Ông Nguyễn Danh Phong và bà Chu Thị Xuyến tại thửa đất số 413, tờ bản đồ số 07, thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ (Địa chỉ: Số 1155A, ĐL. Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ).

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 253,0 m2 đất ở (thời hạn sử dụng lâu dài) theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI749500 ngày 15/10/2012 do UBND thành phố Hà Nội cấp cho Ông Nguyễn Danh Phong và bà Chu Thị Xuyến tại thửa đất số 413, tờ bản đồ số 07, thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

- Gía khởi điểm: 776.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

* Gía khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác liên quan tới việc sang tên, chuyển nhượng...).

* Khách hàng trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định và chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí phát sinh (Nếu có).

* Tình trạng pháp lý: Tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 08/7/2021 đến 16h30 ngày 27/7/2021 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 16/7/2021 và 19/7/2021 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Công ty phối hợp với đơn vị có tài sản đấu giá hướng dẫn và đưa khách hàng có nhu cầu đi xem thực trạng tài sản. Khách hàng liên hệ trước với Công ty 01 (một) ngày để đăng ký đi xem tài sản nếu có nhu cầu hoặc khách hàng tự đi xem tài sản đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày 08/7/2021 đến 16h30’ ngày 27/7/2021, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và “gửi bảo đảm” qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Thời gian tính theo thời gian Công ty nhận được).

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/7 đến 17h00 ngày 29/7/2021 nộp tiền vào tài khoản 42110000333388 tại Ngân hàng BIDV Phú Thọ - Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: Bắt đầu 09h30’ ngày 30/7/2021 tại Hội trường UBND xã Trường Thịnh.

8. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ.

Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội ảnh 1