(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội ảnh 1