(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê QSD đất để lựa chon nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Bến xe huyện Kông Chro; Số lượng 01 lô đất; Diện tích: 4.334m2; Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê QSD đất để lựa chon nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Bến xe huyện Kông Chro; Số lượng 01 lô đất; Diện tích: 4.334m2; Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm; Giá khởi điểm: 1.303.200.000 đồng (Một tỷ, ba trăm lẻ ba triệu, hai trăm ngàn đồng). Hình thức: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Địa chỉ tại: Tổ dân phố Plei Ktỏh, đường Nguyễn Huệ, TT. Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 30’ ngày 27/7/2021.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 30’ ngày 27/7/2021.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước 15% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku).

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 30’ ngày ngày 27/7/2021 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá nộp bộ hồ sơ tham gia đấu giá phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện thực hiện dự án theo Phương án, đơn đăng ký, bản phô tô CMND của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày ngày 30/7/2021, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro.

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo Phương án được phê duyệt đã được UBND huyện Kông Chro phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Thực hiện theo Điều 16 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro .

Lưu ý: Khách hàng đến nộp hồ sơ đăng ký đấu giá phải mang theo đầy đủ hồ sơ như Thông báo.

Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ảnh 1