(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 15 tại thôn Phù Tiên (nay là làng Păng Gol), xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2