(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất ở trên địa bàn xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)

UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6