(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:

Lô 1: Diện tích khai thác: 77,80 ha; Thời gian khai thác: 180 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản. + Giá khởi điểm: 1.450.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn) (Giá đã bao gồm thuế VAT).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 290.000.000 đồng (20% giá khởi điểm của tài sản).

- Lô 2: Diện tích khai thác: 71,85 ha; Thời gian khai thác: 180 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản.

+ Giá khởi điểm: 1.340.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) (đã bao gồm thuế VAT).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 268.000.000 đồng (20% giá khởi điểm của tài sản).

Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh

Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3