(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

01 xe ô tô Toyota Camry 04 chỗ ngồi, màu xanh đen, biển kiểm soát 16A – 0819, số khung: 53SK200X778326, số máy: 5S4215923 do Nhật Bản sản xuất năm 1998, năm đưa vào sử dụng năm 1998.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Ngày 30/7/2021, đấu giá ô tô Toyota Camry tại thành phố Hải Phòng ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá ô tô Toyota Camry tại thành phố Hải Phòng ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá ô tô Toyota Camry tại thành phố Hải Phòng ảnh 3
Ngày 30/7/2021, đấu giá ô tô Toyota Camry tại thành phố Hải Phòng ảnh 4
Ngày 30/7/2021, đấu giá ô tô Toyota Camry tại thành phố Hải Phòng ảnh 5