(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Hội đồng thanh lý tài sản nhà nước thị xã Giá Rai ủy quyền như sau:

Hệ dầm sắt cầu Ba Nhạc cũ, tại Khóm 7, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; gồm: 06 cây thép dầm I500 dài 13,2m; 03 cây thép dầm I500 dài 12m; 06 cây thép dầm I300 dài 6m; 01 tấm thép mặt cầu, kích thước 2,65m x 5,8m, dày 5mm.

Hội đồng thanh lý tài sản nhà nước thị xã Giá Rai

Ngày 30/7/2021, đấu giá hệ dầm sắt cầu Ba Nhạc cũ tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá hệ dầm sắt cầu Ba Nhạc cũ tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 2