(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý. Gồm 05 tài sản. Cụ thể: Tài sản thứ nhất: Xe ô tô Nissan; BKS: 31A-5728; Nhãn hiệu: NISSAN; Loại phương tiện: ô tô con; Số loại: SENTRA; Số khung: 3N1AB51A62L728658; Số máy: QR25215559Z; Màu sơn: Ghi. Tài sản thứ hai: Xe ô tô Nissan; BKS: 31A-5729; Nhãn hiệu: NISSAN; Loại phương tiện: ô tô tải (Pickup ca bin đơn); Số loại: FRONTIER; Số khung: 2C389673; Số máy: 091594A; Màu sơn: Đen. Tài sản thứ ba: Xe ô tô Nissan; BKS: 31A-5749; Nhãn hiệu: NISSAN; Loại phương tiện: ô tô con; Số loại: SENTRA; Số khung: 3N1AB51D62L714737; Số máy: 262601QR25; Màu sơn: Ghi. Tài sản thứ tư: Xe ô tô Toyota; BKS: 32A-1369; Nhãn hiệu: TOYOTA; Loại phương tiện: ô tô con; Số loại: CAMRY; Số khung: 53SK200X778668; Số máy: 5S4245948; Màu sơn: Xanh. Tài sản thứ năm: Xe ô tô Isuzu; BKS: 31A-4400; Nhãn hiệu: ISUZU; Loại phương tiện: ô tô con; Số loại: TROOPER; Số khung: JACUBS25GV7106483; Số máy: 578753; Màu sơn: Trắng.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phố Hà Nội

Ngày 30/7/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 30/7/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 4