(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2020 do Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình. Địa chỉ: đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô 04 chỗ, nhãn hiệu NISSAN; Số máy: GA16-638269B; Số khung: BEAB13521133; Biển kiểm soát: 73B-0032; Năm sản xuất: 1994; Nước sản xuất: Nhật Bản. Hiện trạng tài sản: Xe đã bị hư hỏng nặng, một số chỗ như gầm, thùng bị mục nát, hệ thống thủy lực, máy đã qua sửa chữa nhiều lần, tốn kém kinh phí.

b. Giá khởi điểm: 36.861.515 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi mốt nghìn, năm trăm mười lăm đồng).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí trước bạ và các khoản chi phí khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 100.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký.

5. Tiền đặt trước: 7.372.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu, ba trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a. Đối tượng:

Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

- Cam kết đã xem tài sản đấu giá, chấp nhận hiện trạng của tài sản và chấp nhận giá khởi điểm đã được thông báo.

- Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá.

- Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian quy định.

7. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

a. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 15/7/2020 đến 16h30/ ngày 27/7/2020.

b. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 21/7/2020 và ngày 22/7/2020 tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

c. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 23/7/2020 đến 16h30/ ngày 27/7/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

d. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 09h00/ ngày 30/7/2020.

e. Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3533568.

Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn