(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn

Địa chỉ: Phố Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 165,0m2 đất ở và các tài sản trên đất tại thửa đất số 319, tờ bản đồ số 39 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 612465 do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 12/01/2015 cho bà Nguyễn Thị Tự, địa chỉ thửa đất khu Mố, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tài sản gắn liền trên đất: Nền láng bê tông 12,0m2, 05 cây mít trồng năm 2018 và 02 cây hồng xiêm trồng năm 2018.

Nguồn gốc: Tài sản kê biên Thi hành án

4. Giá khởi điểm: 340.666.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 27/7/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 20, 21/7/2020, tại khu Mố, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/7 đến hết 16h00 ngày 29/7/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2715201006638, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 30/7/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

(Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá)