(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2020 do Trung Tâm Phát Triển quỹ đất huyện Giồng Trôm ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 46/2020/HĐ.DVĐGTS ngày 07/07/2020 giữa Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Giồng Trôm với Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre (gọi tắt là Công ty Đấu Giá Tây Nam).

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre. Địa chỉ: Số 3E1 khu phố Mỹ Tân, phường 7, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trung Tâm Phát Triển quỹ đất huyện Giồng Trôm. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm tài sản:

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm (Trụ sở cũ dãy phòng Nội vụ):

Đấu giá riêng lẻ từng thửa đất, cụ thể như sau:

Ngày 30/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ảnh 1

Vị trí thửa đất: tại vị trí 1 đường Đồng Khởi, khu phố 2, Thị Trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Phương án số 569/PA-UBND ngày 02/03/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm về việc đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất số 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 tờ bản đồ số 73 tại Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm (Dãy phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, phòng Lao Động Thương binh và Xã hội).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 27/07/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 27/07/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre và Trung Tâm Phát Triển Quỹ đất huyện Giồng Trôm.

Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: Được liệt kê theo mục tài sản, Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 27/07/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Điều kiện:

Các hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có tư cách pháp nhân; Đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/07/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại phòng họp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, địa chỉ khu phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

Điện thoại liên hệ: Số 02753835777 hoặc 0945204593 hoặc Website: daugiataynam.vn