(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Tân Đức Mạnh vào ngày 30/6/2022 do Agribank - Chi nhánh Nam TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Khoản nợ bán đấu giá:

Khoản nợ của Công ty Cổ phần Tân Đức Mạnh theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 473/HĐCTDHM, ký ngày 29/11/2007; Hợp đồng tín dụng số 334100016/HĐTD, ký ngày 07/12/2007 và các phụ lục hợp đồng kèm theo

Giá khởi điểm: 19.000.000.000 đồng (mười chín tỷ đồng)

Người có khoản nợ: Agribank - Chi nhánh Nam TP. Hồ Chí Minh.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm. Bước giá: 50.000.000 đồng.

Thời hạn tham khảo, mua và nộp hồ sơ: Đến hết giờ hành chính ngày 28/6/2022.

Thời gian đấu giá: Ngày 30/6/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group. Địa chỉ: Số 65 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0939.099.599 - 0868.769.686.