(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2021 như sau:
Ngày 30/6/2021, đấu giá thiết bị máy ngành in tại Hà Nội ảnh 1