(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Cục thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ngày 30/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 30/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng ảnh 2