(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 30/6/2021, đấu giá khoản nợ của Chi nhánh Công ty CP Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam ảnh 1