(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2020 do Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tên tài sản: Nhà xưởng, vật kiến trúc gắn liền với đất tại Lô số 4, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm: 8.900.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn). Giá chưa bao gồm thuế GTGT.

Người mua được tài sản có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Rừng Việt Quảng Nam để làm thủ tục chuyển quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất lô số 4, Lhu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Rừng Việt Quảng Nam. Địa chỉ: Lô số 4, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Xem tài sản: Từ ngày 18/06 đến ngày 19/06/2020.

Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/06/2020 đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 26/06/2020.

Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 24/06/2020 đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 26/06/2020.

Tiền đặt trước: 1.780.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, bẩy trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 30/06/2020.

Địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 755 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.