(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 406 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 30/5/2016.
Ngày 30/5: Có 5/406 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 30/5: Có 5/406 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 401 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Viễn thông Bình Thuận - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/5/2016; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) và Ban Quản lý dự án huyện Krông Ana (tỉnh Đăk Lăk) đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/6/2016 đến 14 giờ 00 ngày 10/6/2016; Trung tâm giám định y khoa tỉnh Vĩnh Long dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/6/2016 đến ngày 08/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.