Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa công bố ngày 30/5/2016 là thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Động thái này của ACV được nhìn nhận là thực hiện cam kết với các cổ đông. Tại ĐHCĐ lần thứ nhất mới đây, đại diện ACV cho biết, việc đăng ký giao dịch trên UPCoM sẽ không muộn hơn cuối tháng 6, đầu tháng 7/2016. ACV cũng dự kiến thực hiện niêm yết theo đúng quy định hiện hành.

Một nội dung đáng chú ý nữa đã được ĐHCĐ của ACV thông qua là phương án chào bán hơn 65,9 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược với giá khởi điểm 13.100 đồng/CP, thời gian hạn chế chuyển nhượng tổi thiếu 10 năm. Nhà đầu tư chiến lược để ACV đàm phán chào bán cổ phần là Tập đoàn Aéroport de Paris (ADP). 

Theo ĐTCK