(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 250 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 30/05/2020. Tại Hội trường UBND thị xã Quảng Trị (số 295 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 27/05/2020 (13 lô đất khu đô thị mới Võ Thị Sáu (giai đoạn 1, 2), thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết (trong giờ hành chính) đến hết 16h00 ngày 27/05/2020. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh (Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn thị xã Quảng Trị các ngày 25, 26, 27/05/2020 (số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá đấu giá (hồ sơ tham gia đấu giá): Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 27/05/2020 (Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30 tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn thị xã Quảng Trị. (số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đấu giá đến hết 16h30 ngày 27/05/2020.

7. Tên tài sản, giá khởi điểm, thông tin chi tiết tài sản bán đấu giá: 

Ngày 30/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Tổng giá khởi điểm: 12.314.927.000 đồng. Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm mười bốn triệu, chín trăm hai mươi bảy ngàn đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước): Khách hàng trực tiếp nộp tiền đặt trước (tiền ký quỹ) tại ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn thị xã Quảng Trị (số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào các ngày 25,26,27/05/2020 (trong giờ hành chính). Tài khoản số: 3909.201.007.180. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh.

Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 27/05/2020.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn, thị xã Quảng Trị (số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

*Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Phí hồ sơ người tham gia

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh.

Điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989