(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á trân trọng mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá QSD đất ở tại huyện Đan Phượng theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên vào ngày 30/5/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: QSD đất ở đối với 47 thửa đất thuộc 11 Lô: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M thuộc khu Đồng Sậy - Trẫm Sau ( giai đoạn 2), thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm:  Lô M: 25.000.000 đồng/m2; các lô còn lại: 22.000.000 đồng/m2; phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ/01 thửa đất; tiền đặt trước: 230.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 thửa đất.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 28/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và UBND thị trấn Phùng.

Thời gian nộp phí hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày 27/05/2020 đến ngày 28/05/2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng (trong giờ hành chính).

Thời gian xem thực địa tài sản bán đấu giá: Từ 09h00’ đến 10h00’, ngày 27/05/2020 đến ngày 28/05/2020 tại khu Đồng Sậy - Trẫm Sau (giai đoạn 2), thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thời gian mở phiên: Ngày 30/05/2020. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Điện thoại liên hệ: 02433.637.264.