(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2019 do UBND xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Ninh Dân (Địa chỉ: Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 30/05/2019 tại Hội trường UBND xã Ninh Dân.

3. Tài sản đấu giá: Quyền thuê 04 kiot chợ trung tâm Ninh Dân, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Diện tích: 44,0m2/kiot;   Thời hạn sử dụng: 15 năm.

Mục đích: Mở cửa hàng kinh doanh thuông mại và dịch vụ

4. Giá khởi điểm: 4.550.000đ/m2. Tiền đặt trước: 20.000.000đ/kiot

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 28/05/2019 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Ninh Dân.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215 và UBND xã Ninh Dân.

DANH SÁCH SÔ KIOT, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC QUYỀN THUÊ KI ỐT CHỢ

Dự án: Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Cuộc đấu giá : 08h00, ngày 30/04/2019

Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND xã Ninh Dân

STT

Số Kiốt

Diện
tích (m2)

Gía khởi điểm (đồng)

Thành tiền (đồng)

Tiền mua hồ sơ
(đồng)

Bước giá
(đồng)

Tiền đặt trước

Ghi chú

800.800.000,0

80.000.000,0

1

11

44

4.550.000,0

200.200.000,0

200.000,0

100.000,0

20.000.000,0

2

13

44

4.550.000,0

200.200.000,0

200.000,0

100.000,0

20.000.000,0

3

14

44

4.550.000,0

200.200.000,0

200.000,0

100.000,0

20.000.000,0

4

15

44

4.550.000,0

200.200.000,0

200.000,0

100.000,0

20.000.000,0