(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2022 do BIDV Chi nhánh Bình Chánh ủy quyền như sau:
Ngày 30/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1