(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2022 do Công ty CP Bao bì nhựa Sen Việt ủy quyền như sau:
Ngày 30/3/2022, đấu giá phế liệu nhà xưởng tại tỉnh Long An ảnh 1