(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2021 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 50/HĐDV-ĐGTS ngày 15/3/2021 được ký kết giữa Sở Tài chính tỉnh Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản công được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe ô tô đã qua sử dụng 12 chỗ ngồi, biển kiểm soát số 62P-0565, nhãn hiệu Toyota, số loại HIACE RZH114L, số máy: 1RZ-2821438, số khung: RZH1145001986, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất 2002, niên hạn sử dụng năm 2022.

- Giá khởi điểm: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

Lưu ý: Do xe bán phế liệu không đăng ký lưu hành nên không bàn giao các loại giấy tờ xe (cà vẹt xe, giấy đăng kiểm) và biển số xe cho người trúng đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 23/3/2021 và ngày 24/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Sở Tài chính tỉnh Long An để được hướng dẫn (Số 57 Trương Định, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 25/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 3.400.000 đồng/hồ sơ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/3/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/3/2021.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 6600201010914, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An.

- Bước giá chênh lệch tối thiểu là 2.000.000 đồng/lần trả giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 25/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là đến 16 giờ 30 phút ngày 26/3/2021 (Khi nộp phiếu trả giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 30/3/2021.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

7. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Cách thức trả giá:

* Vòng 01 (đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp): Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá được phát 01 phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá phải ghi vào phiếu trả giá với một mức giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng một bước giá (Giá khởi điểm + tối thiểu một bước giá), sau đó dán niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

+ Nếu cuộc đấu giá chỉ có 01 phiếu trả giá thì Đấu giá viên không tổ chức cuộc đấu giá (Đấu giá không thành).

+ Nếu cuộc đấu giá có 02 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn cả 02 phiếu tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có dưới 10 phiếu trả giá sẽ chọn 03 phiếu trả giá hợp lệ từ cao nhất trở xuống để tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có từ 10 phiếu trả giá trở lên sẽ chọn 05 phiếu trả giá hợp lệ từ cao nhất trở xuống để tham gia đấu giá tiếp.

+ Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 02.

+ Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao, hợp lệ và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra đủ số lượng theo quy định như trên để tham gia đấu giá tiếp vòng 02.

* Vòng 02 (đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá): Người tham gia đấu giá được chọn để đấu giá Vòng 02 sẽ tiếp tục tham gia đấu giá với hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

+ Giá cao nhất của Vòng 01 là giá khởi điểm của Vòng trả giá thứ 02.

+ Người tham gia đấu giá có nhu cầu tham gia trả giá tiếp thì phải trả giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng 01 bước giá theo quy định. Sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người tham gia trả giá tiếp thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Trường hợp tại vòng 02 không có người tham gia trả giá tiếp thì người trả giá cao nhất tại vòng 01 là người trúng đấu giá. Nếu vòng 01 có nhiều người trả giá cao nhất và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bắt thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

- Sở Tài chính tỉnh Long An (Số 57 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.