(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền vào ngày 30/3/2021 như sau:
Ngày 30/3/2021, đấu giá xe ô tô Kia Morning tại TPHCM ảnh 1