(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2021 như sau:
Ngày 30/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
Ngày 30/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ảnh 1