(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2021 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Tầng 12A, tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: là 39 dầm cầu Ông Cộ cũ.

*Giá khởi điểm: 1.053.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi ba triệu đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 25/03/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 11/03/2021 đến ngày 25/03/2021 tại trụ sở Trung Tâm.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 25/03/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Ấp Phú Thứ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 26/03/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 30/03/2021.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Dương trong thời gian quy định.

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dươn