(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh  ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh chuyển giao (Địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 61C, Khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh. Tọa lạc tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Cụ thể như sau:

- Tài sản trên đất: Diện tích xây dựng = sử dụng 621m2. Kết cấu: Nhà 1 tầng trệt, 1 tầng lầu. Móng, khung cột, sàn BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, nhà kiên cố độc lập, vách xây tường, mái bằng bê tông cốt thép.

- Đối với quyền sử dụng đất: Diện tích 310,5m2, loại đất TSC thuộc thửa đất số 46 (166), tờ bản đồ số 02 (14) (Theo trích lục bản đồ địa chính số 1774/CN-VPĐKĐĐ ngày 07/8/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vị Thanh).

* Lưu ý: Diện tích này có thể tăng hoặc giảm theo diện tích đo đạc thực tế và được xử lý theo đúng qui định tại qui chế đấu giá tài sản này.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 25/3/2020 đến ngày 26/3/2020) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/3/2020 đến 16h00 ngày 27/3/2020 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 8.352.971.000 đ. Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất là: 7.846.956.000 đ.

- Tài sản gắn liền với đất: 506.015.000 đ.

5. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đ.

* Xử lý tiền đặt trước:

- Trường hợp khách hàng không trúng đấu giá thì số tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ được hoàn trả lại trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Trường hợp khách hàng trúng đấu giá thì số tiền đặt trước sẽ chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện nghĩa vụ mua tài sản và trừ vào tiền trúng đấu giá phải nộp.

* Lưu ý: Nếu số tiền đặt trước hoặc hồ sơ nộp sau thời gian hết hạn nhận hồ sơ, thì xem như không hợp lệ và không đủ điều kiện tham dự đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 27/3/2020 tại Văn phòng Công ty.

- Đối tượng đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo qui định của pháp luật.

- Điều kiện đăng ký: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

+ Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh theo hình thức chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

. Tài khoản giao dịch: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh.

. Số tài khoản: 73710000377397 Mở tại: BIDV – chi nhánh Hậu Giang.

- Hồ sơ đấu giá gồm:

+ Đơn xin tham gia đấu giá (Theo mẫu).

+ Bản sao y (có công chứng hoặc chứng thực) giấy CMND, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Giấy giới thiệu (Trường hợp là tổ chức).

+ Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 30/3/2020 tại Phòng họp số 02 (Lầu 02) Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng, liên tục theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do Đấu giá viên công bố, không quy định mức tối đa. Bước giá được công bố ngay khi bắt đầu cuộc đấu giá tài sản và có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc đấu giá.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37 đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907.030.333

Website: www.daugiaphuongnam.com

DANH MỤC TÀI SẢN

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ VỊ THANH 

Tên tài sản

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

Trụ sở Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh.

- Năm xây dựng: 1999.
-Diện tích xây dựng = sử dụng: 621 m2
- Kết cấu: Nhà 1 tầng trệt, 1 tầng lầu. Móng, khung cột, sàn BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, nhà kiên cố độc lập, vách xây tường, mái bằng bê tông cốt thép.