(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 30/3/2020 do Trung Tâm Giống tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín. Địa chỉ: Số 561, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0978.910555.

Người có tài sản bán đấu giá: Trung Tâm Giống tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Quốc lộ 53, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá:

+ Quyền sử dụng đất: Trên bản đồ địa chính khu đất thuộc

STT

Số tờ

Số thửa

Loại đất

Diện tích (m2)

Thời hạn sử dụng

Tổng cộng

HLATĐB

VT1

VT2

VT3

1

2

217

LUC+CLN+NTS

128.425,50

-

25.309,30

25.280,40

77.835,80

50 năm

+ Tài sản gắn liền với đất:

Stt

Tên tài sản

Đvt

Số lượng

I

Nhà làm việc, nhà trực công nhân viên, nhà kho, nhà ương, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ

HM

1

Nhà làm việc

m2

133,3

2

Nhà trực công nhân viên

m2

129,3

3

Nhà ăn và xe

m2

129,3

4

Nhà kho

m2

100,0

5

Nhà ương

m2

350,0

6

Nhà vệ sinh

m2

10,2

7

Nhà bảo vệ

m2

81,0

II

Bể lắng, đài nước, hàng rào bảo vệ, thoát nước và khu vực sân

HM

1

Bể lắng

m2

218,4

2

Đài nước

đài

2,0

3

Hàng rào bảo vệ

m2

1.526,0

4

Thoát nước và khu vực sân

m2

2.722,6

III

Đường đá, đường đan

HM

1

Đường đan

m

2.535,4

IV

Cầu, cống, các loại cống tròn

HM

1

Cầu số 2; L=9m (Áp dụng cho cầu số 1)

cầu

2,0

2

Cầu số 4; L=9m (Áp dụng cho cầu số 3)

cầu

1,0

3

Cống số 1; B=2m

cống

1,0

4

Cống D60; L=14m (cống cấp số 1 trên kênh nông trường)

cống

4,0

5

Cống D60; L=5.8m (cụm cống số 1 trên kênh số 3)

cống

6,0

6

Cống D60; L=5.8m (cống cấp số 5 trên kênh số 1)

cống

1,0

7

Cống D60; L=5.8m (cống cấp số6 trên kênh số 3)

cống

1,0

8

Cống thoát 1 đặt trên kênh số 2

cống

1,0

9

Cụm cống thoát số 1 đặt trên kênh số 2

cống

5,0

10

Cống thoát số 2 đặt trên kênh số 1

cống

7,0

V

Đường dây hạ thế và chiếu sáng

HM

1

Đường dây hạ thế

m

178,0

2

Chiếu sáng

m

1.653,0

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên;

Phí tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: Tương đương 10% trên giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Giá khởi điểm để bán đấu giá: 21.984.802.000 đồng

Trong đó:

+ Quyền sử dụng đất: 11.283.097.500 đồng

+ Tài sản gắn liền với đất: 10.701.704.500 đồng

Bước giá thực hiện để bán đấu giá: 659.544.060 đồng

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật. (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).

Khi tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký (theo Mẫu do Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín phát hành); nộp bản (sao y) giấy Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu (nếu là cá nhân) hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức); nộp tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm tài sản đấu giá/hồ sơ.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2020.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26 và 27 tháng 03 năm 2020 (giờ làm việc hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2020 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín. (Địa chỉ: Số 561, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0978.910555).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 0978.910555; Email: daugiabaotintravinh@gmail.com để được hướng dẫn chi tiết.