(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2020 do Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá tài sản của Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long.

Đấu giá lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ, bao gồm: Đồ điện gia dụng, điện tử, điện lạnh, quần áo may sẵn, mỹ phẩm, hàng hóa khác,… bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 122.073.053 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 27/3/2020, tại địa chỉ: Số 11, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 27/3/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng. 

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long mở tại Ngân hàng (từ ngày 25/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/3/2020).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 30/3/2020, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 11, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3836960.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.