(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau:
Ngày 30/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 30/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 30/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3