(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 30/12/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại TP.HCM ảnh 1