(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam và Agribank AMC LTD thông báo đấu toàn bộ khoản nợ của các khách hàng tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 30/12/2021 như sau:
Ngày 30/12/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của các khách hàng tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1